Information angående M/S Bris
Fredagen den åttonde mars upptäcktes att Bris låg djupt i vattnet och höll på att sjunka. RHF installerade en dränkbar länspump. Söndagen den 17 mars i kulingvindar upptäcktes att stäven slitits loss från bordläggningen och risken att fartyget skulle sjunka var överhängande. Fartyget lyftes ur vattnet som en ren NÖDFALLSÅTGÄRD för att undvika skador på miljö, hamnanläggning och övriga båtar. Den registrerade ägaren har inte gått att nås trots upprepade försök. Rättsliga åtgärder vidtas.
/Styrelsen RHF


Information från Sjöfartsverket angående ökad risk vid passage öster om Ven.
Länk till PDF.


Kallelse.

Medlemmar i Råå HamnFörening kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Datum/tid: Tisdag den 19 Mars 2019, klockan 19.00
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå

Kallelse PDF


Ställplatserna för husbilar har stängt för säsongen


Båtbottentvätten är fortfarande ur funktion. För mer information, se under fliken ”Båtbottentvätt”


Hösten närmar sig och det börjar bli dags och boka båtlyft. Råå Hamnförening har inte hand om bokningarna av båtlyften utan hänvisar till Joakim Lundblad på Lyft och Transport i Helsingborg.
För mer info ring 042-226 221 eller gå in på www.lyftochtransport.se


Båtbotten-tvätten är tyvärr ur funktion för tillfället .


2018-08-26 städar Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen i Råå hamn.
Läs mer... PDF


Bunkerstationen (sjömacken) är för närvarande stängd. Det pågår flytt av densamma från norra sidan till södra sidan av hamninloppet. Ny plats blir vid de röda bodarna. I samband med flytten övergår driften från Helsingborgs Hamn AB till Sydmarin.


ÅRSMÖTE 2018

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018 PDF
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017


Ställplatser för husbilar
Vi har nu iordningställt 12 st. ställplatser för Husbilar i Gamla Hamnen på Råå.
Läs mer under fliken "Husbilsplatser"


Föreskrifter 2017 PDF
Stadgar Fastställda 2017 PDF


ÅRSMÖTE2017

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


AKTERSTOLPAR


El-stolparna


BOTTENTVÄTT AV BÅT


Råå fyr efter renoveringen
Nu är renoveringen klar!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.
Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finns bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?


Arkiv för äldre händelser

Nödhjälp

Sjöräddningen Råå
Jourtelefon 0702-495000
Vid livsfara ring 112

I hamnen finns det tillgång till hjärtstartare (defibrillatorer) som är placerade i gästtoaletter.
(nr:2 och nr:19 på översiktskartan.)

Medlemmarnas egna bilder.


Har du bilder som du vill bidra med?
Skicka in dina bilder som är relevanta för Råå, Råå Hamn och Råå Hamnförening.
Bilderna kommer att läggas i bildgalleri - "Medlemmarnas bilder"
Skicka in bilderna till minbild@raahamn.se

Anslagstavlan

Information angående M/S Bris
Fredagen den åttonde mars upptäcktes att Bris låg djupt i vattnet och höll på att sjunka. RHF installerade en dränkbar länspump. Söndagen den 17 mars i kulingvindar upptäcktes att stäven slitits loss från bordläggningen och risken att fartyget skulle sjunka var överhängande. Fartyget lyftes ur vattnet som en ren NÖDFALLSÅTGÄRD för att undvika skador på miljö, hamnanläggning och övriga båtar. Den registrerade ägaren har inte gått att nås trots upprepade försök. Rättsliga åtgärder vidtas.
/Styrelsen RHF


Information från Sjöfartsverket angående ökad risk vid passage öster om Ven.
Länk till PDF.


Kallelse.

Medlemmar i Råå HamnFörening kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Datum/tid: Tisdag den 19 Mars 2019, klockan 19.00
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå

Kallelse PDF


Hamnkontoret håller stängt över jul och nyår, från torsdagen den 20/12 till onsdagen den 3/1.
Tack för i år och önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År


Ställplatserna för husbilar har stängt för säsongen


Båtbottentvätten är fortfarande ur funktion. För mer information, se under fliken ”Båtbottentvätt”


Hösten närmar sig och det börjar bli dags och boka båtlyft. Råå Hamnförening har inte hand om bokningarna av båtlyften utan hänvisar till Joakim Lundblad på Lyft och Transport i Helsingborg.
För mer info ring 042-226 221 eller gå in på www.lyftochtransport.se


Båtbotten-tvätten är tyvärr ur funktion för tillfället .


2018-08-26 städar Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen i Råå hamn.
Läs mer... PDF


Bunkerstationen (sjömacken) är för närvarande stängd. Det pågår flytt av densamma från norra sidan till södra sidan av hamninloppet. Ny plats blir vid de röda bodarna. I samband med flytten övergår driften från Helsingborgs Hamn AB till Sydmarin.


Båtbottentvätten är åter i funktion. Bokning av bottentvätt sker på hamnkontoret, tel. 042-26 16 35.


Ställplatser för husbilar

Husbilar Råå Hamn

Vi har nu iordningställt 12 st. ställplatser för Husbilar i Gamla Hamnen på Råå. Platserna är tillgängliga i perioden 1/6 till 15/9 och finns på hamnplanen bakom Båtklubbarna längs med Råån med början strax invid gångbron.
Läs mer under fliken "Husbilsplatser"


ÅRSMÖTE 2018

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018 PDF
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017
Snart är det dags för oss att få båten ur vattnet igen!
Ni ringer 042-226 221 eller mailar lyfta@telia.com för att boka en tid för ert båtlyft. Vi kommer att ha flera datum som ni kan välja på. Däremot kommer tiden för lyftet att vara nästföljande lediga tid den dagen. Betalning kommer att ske med kort/kontanter direkt till chauffören. Således INGEN betalning i automaten på hamnplan, DENNA kommer inte att vara giltig.

Med vänlig hälsning Lyft och Transport i Helsingborg AB Joakim & Camilla Lundblad


ÅRSMÖTE 2017
Årsmötet avhölls den 15/3 i församlingshemmet, Kielergatan 25, Råå. Vid mötet deltog 75 röstberättigade medlemmar. Utöver sedvanliga mötespunkter fastställdes slutligen Styrelsens förslag till reviderade stadgar, vilka hade beslutats som antagna av en bred majoritet vid årsmötet 2016. Det beslutades härvid att denna punkt skulle förklaras med omedelbar verkan justerad. Efter valen behandlades 5 inkomna motioner. En motion drogs tillbaka av motionären. Vid tre motioner antogs styrelses svar och rekommendationer till beslut. En motion förklarades avslagen.

Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


AKTERSTOLPAR
Samtliga akterstolpar på bryggorna B, C och D är nu åtgärdade och utbytta till nya plasthylsor. Resterande akterstolpar är planerade att bytas ut under kommande vintersäsongerAkterstolpar


elstolpeEl-stolparna är nu ombyggda och försedda med kortläsare. Kort för uttag av el kan köpas och laddas i automaterna vid hamnkontoren, där även ev.återbetalning kan ske.

 

 

 

 

 Råå fyr efter renoveringen
Nu är renoveringen klar!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.

Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finns bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?
I båtplatsavgiften ingår vattenplats under sommarsäsong och landplats under vintersäsong. Då vi framöver ser en brist på landplatser vintertid kommer det inte att vara kostnadsfritt att samtidigt uppta vattenplats och landplats. Styrelsen har beslutat att ta ut samma avgift för vinterförvaring av pallningsgods som sommarförvaring av pallningsgods, detta om båt kvarligger i vattnet. Vinterförvaring av pallningsgods skall ske på av RHF anvisad plats.


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?

Enligt vårt arrendekontrakt disponerar vi vissa områden för sommarförvaring av pallningsgods m.m.
Övriga områden skall upplåtas för personbilsparkering sommartid.
Utbredningen av områden för sommarförvaring av pallningsgods har ökat år från år.
Samtidigt har vi fått krav på oss om större yta för personbilsparkering.
Större ytor för sommaraktiviteter med t.ex. ungdomsverksamhet i Råå Jolleklubbs regi har varit önskvärd i flera år.
Styrelsen har på flera sätt försökt att få båtägarna att använda pallningsgods som tar så liten sommarförvaringsplats som möjligt.

RHF:s styrelse har en förhoppning att detta skall leda till att mindre skrymmande pallningsgods används i framtiden.


Arkiv för äldre händelser


BETALAUTOMATER
Betalautomater för gästavgifter är nu installerade och driftsatta. Elstolpar med betalfunktion är uppsatta i ”gamla hamnen”. Betalfunktionen för el har blivit försenad, därför har styrelsen beslutat att låta eluttagen vara avgiftsbefriade tillsvidare. Detta betyder att kravet på ”blå sladd” i ”nya hamnen” också är borttaget tillsvidare. Ni som har använt och avläst er mätare i vår ( 1 juni—1 juli) kan avläsa er mätare nu för att slippa avgift. Reglerna för elanvändning är som tidigare oförändrade.


VAGGOR OCH VAGNAR
Det finns fortfarande en del vaggor och vagnar som ej är placerade på rätt ställe. SE SKYLTNING. En del av ägarna till vaggor och vagnar har fortfarande ej gjort rätt för sig.
SOMMARFÖRVARING ÄR AVGIFTSBELAGD.
Alla båtar skall vara sjösatta 1:a JULI årligen om inte RHF har medgivit undantag.


SOMMARSÄSONGEN NÄRMAR SIG
Observera att hamnplanerna skall vara tömda på båtar och pallningsgods, vagnar m.m. senast 2015-05-31. Pallningsgods och vagnar skall placeras inom skyltade områden.


LEDIGA BÅTPLATSER
Vi har lediga båtplatser kvar för årets säsong. Max båtbredd 2m. Kontakta Hamnkontoret.


RAMPBRYGGAN I NYA HAMNEN
Bryggan vid rampen i nya hamnen är nu reparerad och klar att åter tas i bruk.


MASTSTÄLLNINGAR

Hamnens mastställningar kommer att tömmas på allt icke uppmärkt gods 20150615.
Icke upppmärkt gods betraktas som skräp och behandlas därefter, se FÖRESKRIFTERNA.


Båtar med båtplats 119-265 och 301-398 skall vara vinterupplagda eller flyttade till av RHF anvisad plats senast 1 december.


TORRSÄTNING Utplacering av vaggor o.d. samt torrsättning startar 15 september. Alla vaggor o.d. skall vara utplacerade 1 oktober.
Läs mer i FÖRESKRIFTER.


Styrelseförslag av stadgar för beslut Årsmötet 2015.
Läs mer under fliken “Om oss”


OBS! Nya Föreskrifter för Råå Småbåtshamn fastställda av Helsingborgs Hamn AB och Råå HamnFörening att gälla från och med 2014-06-01


Det finns platser kvar att hyra i ån och små platser i ”nya hamnen” 2,00-2,20 m
2014-04-12


Det är tid att lämna tillbaka ”mätarsladden” för säsongen
2014-04-12


När det gäller sjösättning i nya hamnen så tag kontakt med Karin på hamnkontoret, 042-261635 vardagar 9,00-13,00
2014-04-12


Vattnet öppnas fredagen 21 mars.
2014-03-19


Båtar med båtplats 119-265 och 301-398 skall vara vinterupplagda eller flyttade till av RHF anvisad plats senast 1 decemberRåå Hamn

 

 

 


Vattnet stängs fredagen 22 nov 2013
2013-11-07


Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, då som tidigare hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.
2013-11-07


Information o uppmaningar inför det kommande året 2014 , Under vintern så ska vi renovera bryggorna i ån. Vi fortsätter under våren med räddningsstegarna och livbojarna.
2013-11-07


Under sommaren öppnas grinden i nya hamnen
kl 6:00 och stängs 23:00.


Nya bilder i Bildgalleri - "Juli 2013"
2013-07-24


Nya bilder i Bildgalleri - "Medlemmarnas bilder 2013"
2013-07-05


Styrelsens förslag till årsmötet den 12/3 2013

Förbud att tvätta på hamnplanen och inköp av Sublift
Från och med den 31 december 2014 kommer det att vara förbjudet att spola båtbotten på hamnplanen. Det gäller också all slipning, skrapning eller annan hantering ...
Läs mer...
2013-02-15


Nya bilder i Bildgalleri - "12m/s i Råå Hamn"
2013-02-08


Ny grind vid nya hamnen.


 

Vi har haft en hel del inbrott och stölder i båtarna den senaste tiden. För att göra hamnen mer svårtillgänglig för objudna under nätterna har föreningen satt upp en automatisk skjutgrind vid nerfarten till nya hamnen. Därigenom kommer man inte in med bil under nätterna utan nyckel. Grinden kommer att börja fungera någon gång under denna veckan. Den stängs och öppnas automatiskt med stängning kl 19:00 och öppning kl 07:00. Man kan även öppna grinden med samma nyckelbricka som till toaletterna. Den stängs då automatiskt igen. Räddningstjänsten har givetvis nyckel. Den som inte har nyckelbricka men önskar det kan få det på hamnkontoret. För brickan betalar man 200 kr varav 100 kr är depositionsavgift. Vi hoppas att vi åtminstone kan försvåra och göra det lite besvärligare för tjuvar och minska stölderna något med denna grind.
2012-12-05


Båtar med båtplats 119-265 och 301-398 skall vara vinterupplagda eller flyttade till av RHF anvisad plats senast 1 decemberRåå Hamn

 

 

 


Vi har beställt ett nytt system för mätning och debitering av el för dem som ligger kontinuerligt elanslutna.
Detta innebär rättvisare debitering av faktisk elförbrukning. Fr.om 1 dec. kan Ni hämta en "mätarsladd" på hamnkontoret mot en deposition av kr 500.
Sladdar utan mätare som sitter i Hamnens uttag efter 1 dec. kommer att dras ur.
2012-10-22


Nu har du möjlighet att visa upp dina bilder för andra besökare i vårt nya bildgalleri "Medlemmarnas bilder"
2012-09-04


Missa inte nya panorama bilder över Råå hamn. Besök vårt bildgalleri.
2012-09-01


Nya bilder i bildgalleri "Augusti 2012".
2012-08-14


Information och uppmaningar inför säsongen 2012

Brygga D är nu färdigrenoverad och vi börjar på brygga E som till en del kommer att bli klar till vårens sjösättning. Resten av brygga E...
Läs mer...
2012-04-03

 

Klicka för att öppna i nytt fönster.