OBS! Föreskrifter 2017


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017
Snart är det dags för oss att få båten i vattnet igen!
Läs mer...


Elen på bryggorna i småbåtshamnen, avser bryggorna B – G, med undantag av brygga A kommer att vara avstängd från vecka 45.
Läs mer...


VARNING!
Under vintersäsongen kommer en hel del akterstolpar i småbåtshamnen att ses över, i vissa fall bytas rörhylsorna medan det i andra fall handlar om att renovera hylsorna. Läs mer...


Råå Fyr
Nu är renoveringen igång!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!
Ert engagemang har varit en stor hjälp och stöd för vårt arbete. De insamlade pengarna, 40.225:-, kommer att vara en betydelsefull grundplåt och resterande kommer att finansieras av Råå Hamn Förening.
Arbetet utförs av en entreprenör knuten till Helsingborgs Hamn. Vi har också fått garantier att fyren framöver ska bevaras i den nuvarande utformningen!
Än en gång - tack för Ditt bidrag!


Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


ÅRSMÖTE 2016
Årsmötet avhölls den 8/3 i församlingshemmet, Kielergatan 25, Råå. Vid mötet deltog 100 röstberättigade medlemmar. Utöver sedvanliga mötespunkter behandlades Styrelsens förslag till reviderade stadgar samt inkomna motioner. Mötet antog med bred majoritet styrelsens förslag till reviderade stadgar.


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finn bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?


BOTTENTVÄTT AV BÅT


KRANBIL
Boka och betala kranbil genom hamnkontorets betalautomater.


Du som vill ha el till upplagd båt, kan som tidigare hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag kommer att dras ut. Läs mer i TILLÄGG TILL FÖRESKRIFTER.


Arkiv för äldre händelser

Nödhjälp

Sjöräddningen Råå
Jourtelefon 0702-495000
Vid livsfara ring 112

I hamnen finns det tillgång till hjärtstartare (defibrillatorer) som är placerade i gästtoaletter.
(nr:2 och nr:19 på översiktskartan.)

Medlemmarnas egna bilder.


Har du bilder som du vill bidra med?
Skicka in dina bilder som är relevanta för Råå, Råå Hamn och Råå Hamnförening.
Bilderna kommer att läggas i bildgalleri - "Medlemmarnas bilder"
Skicka in bilderna till minbild@raahamn.se

VARNING!
Under vintersäsongen kommer en hel del akterstolpar i småbåtshamnen att ses över, i vissa fall bytas rörhylsorna medan det i andra fall handlar om att renovera hylsorna.

Vi vill i och med detta arbete VARNA för att framföra båt i småbåtshamnen och då särskilt i bassängen mellan A och B bryggorna där arbetet påbörjats och en del hylsor tagits bort, rälsen finns kvar ungefär 0,5 meter under vattenytan.
Arbetet är planerat att därefter fortsätta med akterstolparna i bassängen mellan B och C bryggorna.stolpar

Välkommen till Råå Hamnförening!

Råå Småbåtshamn förvaltas sedan 1989 av Råå Hamnförening, som är en ideell förening. Medlemmar i föreningen är de som innehar ordinarie båtplats i Råå Småbåtshamn. Hamnen är en av de större i Öresund med c:a 1200 båtplatser och en mycket populär gästhamn. Råå Hamn ligger i södra Helsingborg i det pittoreska samhället Råå.


Råå Hamn

Hamnen har tillgång till trevliga resturanger, caféer och shopping.
Behöver du hjälp med service/reparationer på båten finns båtvarv och motorservice i hamnen. Inom hamnområdet finns Råå museum, som visar upp fiske- och sjöfartshistoria, och är väl värt ett besök.
Med en kort (700m) promenad upp genom Råå tar man sig till centrat i Råå. Där finns bankomat, resturanger, cafeer, apotek, bageri mm i en trevlig fiskelägesmiljö. I det nya Råå center (c:a 1500m) finns Systembolag, ICA Maxi, samt en del övrig shopping.
Från Råå finns det även bra bussförbindelse till Helsingborg Centrum. Strax norr om hamnen på Råå Vallar ligger Råå Camping med utomhusbassäng. Strövområdet Örby ängar gränsar till hamnområdet på södra sidan.

Välkomna!


 

Klicka för att öppna i nytt fönster.