banner

Råå Hamn och Gästhamn

Hamnkontor/kansli

Hamnkontor.jpg
Hamnkontoret är beläget på Hamnplanen 1, 252 70 Råå
55°59'42.6"N 12°44'43.7"E Kansliet är bemannat, helgfri vardag:
Måndag till fredag 09.00 till 13.00
Tel: 042-26 16 35
Ordinarie arbetstid för hamnmästare och hamnassistent är måndag till fredag 0700-1600 Vid avvikande öppettider meddelas det under fliken Aktuellt.

Personal

Sanne

Sanne Nilsson

Kanslist

John

John Wettlin

Hamnmästare

Ibrahim

Ibrahim Hussein

Hamnassistent

Information till båtgäster

Gasthamn_banner.jpg
Djupet i hamnen är 2-2,5 m vid medelvattenyta.
Råå Hamnförening tillämpar röd/grön-skyltning.
Grönskyltad plats är ledig / Rödskyltad plats är upptagen
Lämnas båten längre tid än en (1) dag skall detta anmälas till Hamnmästaren/Hamnkontoret. I gästplatsavgiften inkluderas toalett och dusch.
Gästplatsavgiften erläggs i betalautomat vid Hamnkontoret i Marinan eller vid Hamnkontoret i gamla hamnen.
Wi-Fi finns i hamnen, inloggningsuppgifter framgår av kvittot på gästplatsavgiften.
Elstolpar finns på bryggorna. Servicekort för att kunna nyttja el finns att köpa/ladda i betalautomaterna.
Ej erlagd avgift innebär dubbel avgift vid kontroll. Gästande båtar med frihamnsmärke hänvisas till grönmarkerade båtplatser i småbåtshamnen, inga frihamnsbåtplatser i gamla hamndelen.
Båtar som ligger i hamnen enligt Frihamnsordningen (max 3 dygn) erlägger reducerad kostnad, avgiften betalas i betalautomaten på hamnplan.
Gästplatsavgift för båt <10.0 m: 280 SEK/dygn
Gästplatsavgift för båt 10.0-12.0 m: 320SEK/dygn
Gästplatsavgift för båt >12.0 m: 380 SEK/dygn
Reducerad gästplatsavgift för båtar med FH-märke: 90 SEK/dygn

Information till husbilsgäster

dock1.jpg
Vi har öppnat våra ställplatser för säsongen - Välkomna!
Går inte och förboka - först till kvarn gäller.

Våra ställplatser är tillgängliga i perioden 1/6 till omkring 15 september, övrig tid nyttjas hamnplanen av uppställda båtar. Ställplatser för husbilar
55°59’42.1″N 12°44’48.0″E Vi har 24 ställplatser för husbilar i Råå gamla hamn, Åkroken. Platserna finns på hamnplanen bakom båtklubbarna längs med Råå-ån med början strax invid gångbron.
Servicekort för el finns att köpa i automaten vid Hamnkontoret.
Betalning: Betalning sker i automat på Hamnkontoret, (som finns på vänster hand vid infartsvägen) följ instruktion i displayen. Glöm ej att ta remsan samt ert kvitto på betalningen.
Kod till servicehuset: finns angivet på kvittot
Plats för tömning av latrin finns bakom servicehuset, samt för gråvatten framför servicehuset.
Körgrind: Ställplatserna finns i hamndel med körgrind, denna är under husbilssäsongen öppen 06.00 till 23.00. Övrig tid låst.
Ställplatsavgift: 280 SEK/dygn

Öppettider för körgrindarna

GrindHK.jpg
Körgrinden ner i Småbåtshamnen är öppen:
Från 1 December till 14 April – mellan 6.00 och 19.00
Från 15 April till 14 September – mellan 6.00 och 23.00
Från 15 September till 30 November – mellan 6.00 och 21.00 Körgrinden ner i Åkroken är öppen:
Från 1 Oktober till 14 April – mellan 6.00 och 19.00
Från 15 April till 30 September – mellan 6.00 och 23.00

Ramper för sjösättning

Ramp_bom_Akroken.jpg
Inom RHFs område finns två sjösättningsramper, en i Småbåtshamnen och en i Åkroken (begränsat avstånd 1,60m vid gångbro).
Ramperna är avsedda för jollar och mindre båtar.
För att använda ramperna tas en avgift ut. Avgiften betalas i betalautomaterna. Båtägare med båtplats inom RHFs hamn har rabatterat pris. OBS! Rampen i Småbåtshamnen används flitigt av barn och ungdomar. Därför är denna ramp spärrad i perioden 10/6 -31/7 vardagar mellan kl. 08.00-16.00,
inga begränsningar lördag-söndag. Vill man sjösätta under den perioden måste det göras före kl. 08.00 eller efter kl. 16.00.
Vi hänvisar till rampen i Åkroken
under denna tid. Observera att det finns en gångbro som man skall passera under som vid normalt vattenstånd är avståndet 1,60m. Parkering av bil och släp:
Rampen i småbåtshamnen, parkering söder om hamnen, får inte parkeras på hamnplanen.
Rampen i Åkroken, parkering längs med Råå-ån inom gulmarkerat område. Det är inte tillåtet att sjösätta vattenskoter/Jetski ifrån rampen i Råå småbåtshamn. Sjösättning av vattenskoter/Jetski får endast ske ifrån rampen i Åkroken.

Service i hamnen

Eluttag och vatten finns på alla bryggor. I hamnen finns tillgång till toaletter, dusch och tvättstuga. Servicekort för att kunna nyttja el och tvättstuga finns att köpa/ladda i betalautomaterna.
I Hamnen tillämpas källsortering. Organist avfall måste sorteras, papperspåsar till detta finns i sopstationen. Glas, papper, metall och plastförpackningar kastas i respektive behållare som finns inom sopgården.
Toalett/dusch (kod framgår av kvittot från gästplatsavgiften)
Toalettömningsstation (sugtömning)
Mastkran
Hjärtstartare (Defibrillator)
Grillplatser
Wi-Fi (inloggningsuppgifter framgår av kvittot från gästplatsavgiften) Övrig service i eller i närheten av hamnen:
Restaurang
Badplats
Diesel
Bensin
Båtvarv
Motorservice
Båttillbehörsbutik
Köpcentrum med dagligvarubutik, systembolag samt apotek.
Se även översiktskarta

Karta

Gastkarta-Raa-hamn.png

Om Frihamnsordningen

frihavnsflag-logo.svg
Råå Hamnförening är med i Frihamnsordningen.
Frihamnsordningen är en sammanslutning av hamnar och båtklubbar, där man erbjuder varandra att ligga till reducerad kostnad i de anslutna hamnarna. Den reducerade gästplatsavgiften gäller i upp till tre dygn i rad.
För att du som medlem i Råå Hamnförening skall kunna utnyttja frihamnsordningen i andra hamnar måste du ha ett frihamnsmärke synligt anbringat på båten. Frihamnsmärket gäller för en säsong och kan köpas på hamnkontoret.
Länk till Frihamnsordningen med interaktiv karta
Frihamnsmärke (båtplatsinnehavare i Råå hamn): 50 SEK/säsong
Reducerad gästplatsavgift för båtar med FH-märke: 90 SEK/dygn

Om Råå hamn

Redan under forntiden var Råå ett fiskeläge för befolkningen som bodde längre in i land. Rååns mynning utgjorde en skyddad naturlig hamn om än grund. Så småningom ökade behovet av en riktig hamn och år 1856 byggdes de båda pirarmarna. Under 1800-talets senare del byggdes hamnen ut succesivt och det blev möjligt att bedriva fiske och sjöfart mera rationellt. Vid sekelskiftet mellan arton- och nittonhundratalet hade mer än 300 fiskebåtar och ett flertal lastfartyg Råå som sin hemmahamn. Råå var därmed det största fiskeläget i Sverige! Därefter har hamnen gradvis förändrats från att vara fiske och utskeppningshamn för bl.a. trävaror till vad den är idag.
Besök gärna RÅÅ MUSEUM FÖR SJÖFART OCH FISKE som ligger vid den gamla handelskajen.
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!
Hamnplanen 1, 252 70 Råå
+46 42 261635
kansli@raahamn.se
Bankgironummer: 678-0225

Ändring av upptagen-, ledigskyltning

Skall vi vända din båtplatsskylt till rött/grönt, skicka SMS till 076-419 97 08 senast kl.12.00 dag före. Omskyltning lördag/söndag måste meddelas senast fredag kl.12.00

Hamnkontoret/kansliets ordinarie öppettider, helgfri vardag:

Måndag till Fredag
09.00 till 13.00
Lördag och Söndag
Stängt
© Copyright Råå Hamnförening 2024. All rights reserved.